1.       ÜLDSÄTTED

1.1       Käesolevad kasutajatingimused (edaspidi „Tingimused“) sätestavad, millistel tingimustel saab isik kasutada „Infohunt“ mobiilirakendust (edaspidi „Rakendus“) ning sellega seotud funktsioone. Rakenduse kaudu saab otsida ürituste infot, anda toimunud sündmustele tagasisidet, koguda preemiapunkte ja saada auhindu.

1.2       „Infohunt“ on nutiseadmetes kasutamiseks välja töötatud tarkvararakendus, mis on mõeldud kasutamiseks füüsilisele isikule (edaspidi „Kasutaja“), kes on oma nutiseadmesse Rakenduse alla laadinud (App Store või Google Play abil). 

1.3       Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Kasutaja, et on tingimustega tutvunud, selles tema kohta esitatud andmed on õiged ning ta on Tingimustega nõus. Juhul, kui Kasutaja ei ole Tingimustega nõus, ei tohi Kasutaja Rakendust kasutada. 

1.4       Kasutajaks võib saada iga vähemalt 13 (kolmteist) aasta vanune füüsiline isik, kes on nõuetekohaselt registreerunud. Kui Kasutajaks soovib saada alaealine, kes on noorem kui 13 eluaastat, peab ta saama vanema või eestkostja nõusoleku Rakenduse kasutamiseks.

1.5 Platvorm “Infohunt” kuulub Haridus- ja Noorteametile (registrikood 77001292). 

1.6 Rakendus on loodud konsortsiumi poolt, kuhu kuuluvad:

Saaremaa Vallavalitsus (registrikood 77000306);

Hiiumaa Vallavalitsus (registrikood 77000424)

Jõelähtme Vallavalitsus (registrikood 75025973)

 

Lisaks on andnud oma panuse:

Järva Vallavalitsus (registrikood 77000335)

Infovõrgud OÜ (registrikood 10931751)

Parro Productions OÜ (registrikood 12847240)

Sotsiaalkindlustusamet (registrikood 70001975)

 

2.                  RAKENDUSE FUNKTSIOONID

2.1       Rakenduse kaudu on Kasutajal võimalik saada informatsiooni noortele mõeldud ürituste kohta Eestis ning koguda auhinnapunkte. 

2.2       Vastavalt Rakenduse kaudu kasutatavate teenuste sisule on võimalik Rakendust kasutada kas autentimata või autentides. Kasutades Rakendust autentimata, on Kasutajal võimalik üritusi otsida. Muude funktsioonide kasutamiseks on vaja end autentida. 

2.3      Juhul, kui Kasutaja end autendib, saab Kasutaja otsida üritusi enda ümber ja vastavalt enda huvidele, anda tagasisidet osaletud ürituste kohta ja koguda auhinnapunkte. 

2.4       Kasutajal on võimalus saada noortevaldkonna teemade kohta lisainfot, küsides küsimusi “Susi” nimeliselt juturobotilt. 

2.5       Kasutajal on võimalus võtta ühendust Lasteabi nõustajatega, kasutades selleks „Lasteabi“ chatti. Juhime tähelepanu sellele, et „Lasteabi“ chatti haldab Sotsiaalkindlustusamet. Haridus- ja Noorteamet ei vastuta „Lasteabi“ chati kaudu Kasutajale antud info eest. Palume Kasutajal tutvuda „Lasteabi“ chati kasutamise tingimustega. 

 

3.                  KASUTAJAKONTO TEGEMINE

3.1       Rakenduse kasutamiseks peab Kasutaja laadima selle enda nutiseadmesse. Rakenduse allalaadimine on tasuta. Kasutajal on võimalik otsida Rakendus allalaadimiseks App Store’ist või Google Play’st, sõltuvalt Kasutaja nutiseadmest.

3.2       Rakenduse allalaadimisel tuleb ekraanil asuvaid juhiseid järgides aktiveerida Rakenduse avaleht, mille kaudu on võimalik end Kasutajaks registreerida. Registreerimisel seotakse Rakenduse platvormis Kasutaja tema poolt kasutatava telefoni ID-ga, mille abil luuakse Rakenduse tarkvaras Kasutajaga seostatav unikaalne konto. 

Registreerimiseks nõutavate isikuandmete töötlemise kohta saab Klient uurida täpsemalt siit: https://infohunt.ee/privaatsusteavitused

 

4.                  RAKENDUSE KASUTAMINE

4.1       Rakenduse paremaks kasutamiseks on Kasutajal võimalik tutvuda Rakenduse kasutusjuhendiga siin: www.infohunt.ee

4.2       Rakenduse sujuv ja takistusteta toimimine sõltub muuhulgas mobiilse andmeside toimimisest ning Kasutaja nutiseadme eripärast (sh nutiseadme vanusest, kasutatavast tarkvarast, digitaalsest ja füüsilisest turvalisusest jne).

4.3       Kasutajal on võimalik Rakendust kasutamiseks alla laadida mitmesse nutiseadmesse. Nutiseadmega Rakenduse alla laadimisel või nutiseadet vahetades peab Kasutaja selle uuesti enda nutiseadmesse taas alla laadima.

4.4       Rakendus on isikupõhine. Kasutaja on ise kohustatud võtma kasutusele meetmed, mis takistavad kolmandatel isikutel ligipääsu Rakendusele. Kolmandate isikute poolt Rakenduse kaudu tehtud toimingute eest vastutab vastava nutiseadme Kasutaja. Juhul, kui Kasutajal on kahtlus, et kolmas isik on tema konto kaudu Rakendust kasutanud, peab Kasutaja teavitama sellest Infohunti viivitamata aadressil info@infohunt.ee.

4.5       Rakendus vajab edukaks toimimiseks aeg-ajalt tarkvarauuendusi, et parendada või täiendada Rakenduse funktsioone ning tagada Rakenduse turvalisus.

4.6       Kasutaja mõistab, et Rakenduse kaudu tehtavatel toimingutel on õiguslikult siduvad tagajärjed nii Kasutajale kui Rakenduse omanikule. Kasutaja poolsete tegude ja toimingute õiguspärasuse ja nendega seotud tagajärgede eest vastutab Kasutaja.

 

5.                  AUHINNAPUNKTIDE KOGUMINE

5.1       Infohundi kontoga noortel on võimalik pidada auhinnajahti. Osaledes Infohundi edastatud üritusel ja andes tagasisidet – saad koguda punkte ning võita auhindu.

5.2       „Infohunt“ platvormi kasutades kogutud auhinnapunktide info säilib Kasutaja kontol registreerimisest kuni 31. augustini. Auhinnajahis osalemise sammudest loe lähemalt https://infohunt.ee/et/auhinnajaht

 

6.                  VASTUTUS

6.1       Kasutaja mõistab, et Rakenduse omanik vastutab üksnes Rakenduse kui platvormi toimimise eest vastavalt tingimustes esitatule. Rakenduse puhul on tegemist ürituste vahendamisega Kasutajale. Rakenduse omanik ei vastuta platvormi kaudu leitavate ürituste sisu eest. Ürituste toimumise ja sisu eest vastutab ürituse korraldaja. 

6.2       Rakenduse omanik ei vastuta Kasutaja ees Rakenduse kaudu kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kohase toimimise eest, (nt asukoha määramine kaardirakenduse abil, asutuse lahtiolekuaegade õigsus).

6.3       Rakenduse omanik ei taga Rakenduse ööpäevaringset ja veatut toimimist. Rakenduse omanik ei vastuta ei otseste ega kaudsete kahjude eest, mis võivad tekkida seoses sellega, et Rakendus ei toimi või Kasutajal ei ole võimalik seda soovitud viisil kasutada.

6.4.       Kasutaja kohustub Rakendusega seotud nõuetest teavitama Rakenduse omanikku mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates nõude aluse tekkimisest.

6.5       Küsimuste või teadete korral palume Kasutajal võtta meiega ühendust aadressil info@infohunt.ee

6.6       Püüame lahendada kõik kaebused kiiresti ja pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Juhul, kui Pooltel ei õnnestu lahendada vaidlusi läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

 

7.                  KASUTAJAKONTO LÕPETAMINE

7.1       Kasutajal on igal ajal õigus Rakenduse kasutamine lõpetada, kustutades Rakenduse oma nutiseadmest, pärast mida ei saa Kasutaja enda nutiseadmes Rakendusi enam kasutada.

7.2       Kui Kasutaja soovib taas alustada Rakenduse kasutamist, peab ta Rakenduse oma nutiseadmesse uuesti alla laadima. 

 

8.                  LÕPPSÄTTED

8.1       Infohundil on õigus käesolevaid Tingimusi igal ajal muuta. Juhul, kui Infohunt Tingimusi muudab, tagab Infohunt selle, et ajakohastatud tingimused oleksid kättesaadavad nii veebis kui ka Rakenduses. Juhul, kui Infohunt muudab Tingimusi osas, mis puudutab oluliselt Kasutaja õigusi ja kohustusi, teavitab Infohunt sellest Kasutajat. Infohunt palub sellisel juhul, et Kasutaja kinnitaks enda nõustumist muudetud Tingimustega. 

8.2       Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Tingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Rakenduse omanik ja Kasutaja Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest.

 

Viimati uuendatud 30.12.2020