Asukoht
Kostivere Kool
Lahtiolekuaeg
Esmaspäev - Reede: 8:00-16:00
Laupäev - Pühapäev: Suletud
Kostivere Kool

Kostivere kooli ajalugu


• Jõelähtme kihelkonnas hakati kooliharidust andma 17. sajandil. Hariduselu alguseks Jõelähtme aladel loetakse aastat 1687, mil asutati Jõelähtmesse kool, kus esimese õpetajana töötas Forseliuse õpilane Marten.
• 1865. aastal ehitati Parasmäele koolimaja, kus hakkasid õppima ka Jõelähtme lapsed. Õppetöö vormiks sai koolitund. 1867. a kooliseadus kohustas koolis käima 10-13aastaseid lapsi 3 aastat.
• 1921. aastal ostis Jõelähtme vald koolimajaks Irust sõjaväelaste baraki, mida hakati Jõelähtme silla lähedale kokku seadma. Õppetööd alustati 1923. aastal. Praegu töötab selles hoones Jõelähtme rahvamaja.
• 1927. aastal kasvas kool 6-klassiliseks algkooliks.
• 1945. aastal kehtestati 7-klassiline kooliharidus. Kooli nimeks sai Jõelähtme Mittetäielik Keskkool. Kooli kasutusse saadi ruumid Jõelähtme koguduse- ja leerimajas.
• 1950. aastal töötas Jõelähtme kool koguduse- ja leerimajas. Koolis avati ka vene õppekeelega klassikomplekt.
• 1961. aastal muudeti kooli nimetus Jõelähtme 8-klassiliseks Kooliks.
• 1963. aastal valmis Jõelähtme kooli juurdeehitus nelja avara klassiruumiga.
• 1975. aastal avati kooli juures muusikaklass.
• 1976. aastal tuli kooli muusikaõpetajaks Elsa Rikandi, kes oli Jõelähtme muusikaelu edasiviijaks ja Jõelähtme laulupäevade korraldamise algatajaks.
• 1979/1980. õppeaastal algas ettevalmistus uue koolimaja ehitamiseks Kostiverre. Kohaliku võimu esindaja oli siis Jõelähtmes Elve Toome.
• Kostivere sovhoosi direktor Arvo Saarepera oli nõus välja ehitama kommunikatsioonid ja täismõõtmetega võimla maksumusega 300 000 rbl.
• 1983. aasta 23. septembril toimus uue Kostivere kooli nurgakivi panek.
• 1984. aasta suvel toimus Jõelähtme kooli vilistlaste kokkutulek, mis jäi vana kooli õuel viimaseks.
• 1984. aasta 1. septembril kolis Jõelähtme kool uude majja Kostivere alevikus ja sai nimeks Kostivere 8-klassiline Kool.

•1988. aastal sai kooli nimeks Kostivere 9-klassiline Kool.
• 1989. aastal ilmus kooli ajalehe Tagapink esimene number.
• 1991. aastal sai kooli nimeks Kostivere Põhikool.
• 1996. aastal hakkas Jõelähtme vald välja andma Elsa Rikandi kultuuripreemiat, mis omistatakse oma valla aktiivsele kultuuritegelasele. Kooliga seotud inimestest on kultuuripreemia laureaadid Silja Trisberg (2002), Svetlana Siltšenko (2003), Kersti Laanejõe (2007) ja elutöö preemia laureaat Linda Tamm (2007).
• 2011. aasta 29. juunil sai kooli nimeks Kostivere Kool.
• 2012. aasta sügisel alustati juurdeehituse ja võimla remondiga.
• 2013. aasta kevadel koliti õppetöö juurdeehitusse ja alustati peamaja renoveerimist.
• 2013/2014. õppeaastal alustati õppetööd renoveeritud koolimajas. Koolimaja koos spordikompleksi ning juurdeehituses asuva raamatukogu, perearstikeskuse ning muusika- ja kunstikooliga moodustab multifunktsionaalse kogukonnakeskuse, mis avati pidulikult 2013. aasta 10. septembril.

 

Missioon

Kostivere Kooli missiooniks on toetada õpilaste kujunemist iseseisvateks, sotsiaalseteks, kaasaegses ühiskonnas toimetulevateks kodanikeks, kes väärtustavad haridust ja hoolivad oma kodukandist.

Visioon

Kostivere Kool on traditsioone ja innovaatilisust ühendav kool, mis annab õpilasele piisavad oskused ja teadmised, et saada hakkama iseseisvas elus ning jätkata haridusteed oma valitud suunal.

59.425349869959, 25.093109533898

Asukoht

Aruküla tee 3
74201 Harjumaa
Eesti

Juhata mind asukohani