Jaga
Kaasamisüritus 2021
Kuressaare
-
Kultuur
Tervis
Hunt
Virtuaalne
Kirjeldus

Olete kutsutud osalema Saaremaa Kaasamisüritusel zoomi vahendusel.

Kaasamisüritus on kohtumiskohaks noortele ja noortemeelsetele, ametnikele ja otsustajatele. Kaasamisüritus on jätkusündmus novembris toimunud Osaluskohvikule, kus leitakse lahendusi Osaluskohvikus välja toodud murekohtadele.

 Laudkondi on 4 ning oma ühe valiku saad teha allpool oleval registreerimislingil.

Laudkonnad:

  • Sallivus on vastastikune
  • Hilisem bussigraafik=õnnelik maa noor
  • Tahame muutust, kohustusi mitte (käsitleb koroonast tingitud kohustuste (mitte)täitmist
  • Gümnaasium>ametikool, miks?

 Saaremaa Kaasamisüritus põhineb “Mis on kõige alus” meetodil. Meetodi puhul analüüsivad laudkonnas olevad inimesed lauajuhi toel kindlat murekohta, mis on varasemalt Saaremaa Osaluskohvikus välja  toodud. Kõigepealt analüüsivad antud probleemi noored individuaalselt, tuues välja, mis on kõige olulisemad asjad paranduste elluviimiseks kohalikul või maakondlikul  tasandil. Seejärel tutvustavad osalejad üksteisele enda mõtteid ning koostavad ühistest mõtetest laua arutelu lõpuks esmase  rakendusplaani soovituse elluviimiseks kohalikul või maakondlikul tasandil. Viimasena on  oluline analüüsida seda koos valla- või linnajuhi, mõne ametniku või eksperdiga, kellega  koos lepitakse kokku 2021. aasta jooksul teostatav rakendusplaan probleemi lahendamiseks. 

 

Asutus
Saaremaa Noortevolikogu
Aadress
Tallinna 10
Kontaktisik
Roosa Marie Karmel Pšenitšnaja
Telefon

58.2614638, 22.5051281

Tallinna 10
93812 Saare maakond
Eesti

Juhata mind asukohani
Lisainfo
Saaremaa Kaasamisüritus põhineb “Mis on kõige alus” meetodil. Meetodi puhul analüüsivad laudkonnas olevad inimesed lauajuhi toel kindlat murekohta, mis on varasemalt Saaremaa Osaluskohvikus välja toodud. Kõigepealt analüüsivad antud probleemi noored individuaalselt, tuues välja, mis on kõige olulisemad asjad paranduste elluviimiseks kohalikul või maakondlikul tasandil. Seejärel tutvustavad osalejad üksteisele enda mõtteid ning koostavad ühistest mõtetest laua arutelu lõpuks esmase rakendusplaani soovituse elluviimiseks kohalikul või maakondlikul tasandil. Viimasena on oluline analüüsida seda koos valla- või linnajuhi, mõne ametniku või eksperdiga, kellega koos lepitakse kokku 2021. aasta jooksul teostatav rakendusplaan probleemi lahendamiseks.