Jaga
placeholder
TEST male
Hiiumaa
-
Laagrid
Loovus
Kultuur
Kirjeldus

proov, kas kõik toimib

Noorteinfo pakub noortele ümbritsevast elust teavet, toetab nende iseseisvust, suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest ja valikutest oma elu paremaks korraldamiseks ning suurendab mõtestatud osalust ühiskonnas.

  • Noorteinfo on suunatud 7-26 aastastele noortele ning lähtub noorte vajadustest ja huvidest ning muudab noortele suunatud info neile kättesaadavaks.
  • Noorteinfo teenust pakutakse noorsootöö asutuste ja noortevaldkonna töötajate poolt lähtuvalt noortele huvidest ja vajadustest vastavalt noorsootöö, noorteinfo ning Euroopa noorteinfo Harta põhimõtetele ja tegevustele. Noorteinfo läbib keskselt kõiki noorsootöö valdkondi ning teenuse pakkumise ja toimimise eest vastutab kohalik omavalitsus.
  • Noorteinfo toimimiseks viiakse läbi noorteinfotööd, mis on suunatud ja eesmärgipärane noortele vajaliku ning huvipakkuva info väljaselgitamine ja neile vahendamine. Noorteinfot vahendatakse noortele otsese suhtluse ja digitaalsete keskkondade kaudu.
Asutus
Hiiumaa noorteinfo
Aadress
Keskväljak 5a
Kontaktisik
Kristel Pisa
Telefon

58.9974807, 22.7476561

Keskväljak 5a
92413 Hiiu maakond
Eesti

Juhata mind asukohani