Andmebaas HUVIHUNT koondab kohaliku omavalitsuse noorsootööalased andmed ühte kohta, olgu selleks huviharidus ja huvitegevus, avatud noorsootöö, õpilasmalevad, noorteorganisatsioonid.

HUVIHUNDI kasutamisvõimalused:

  1. saab ülevaate huvitegevuse võimaluste kohta valdkonna, teenusepakkuja, piirkonna ja vanuse põhiselt; 
  2. saab registreeruda huviringidesse;
  3. lapsevanem saab  kinnitada lapse osaluse ja saab avaldada soovi, et tema laps soovib osaleda huvipakkuvas huviringis; 
  4. andmete õigsuse  kinnitamine;  
  5. saab huviringide  eesmärkidega tutvuda ja ülevaate toimumise aja ning asukoha kohta;
  6. saata kiirteavitusi lapsevanematele;
  7. avada huviringidele päevikuid;
  8. märkida huvitegevuses osaluskordi;
  9. teha väljavõtteid osaluse statistika kohta;
  10. ringijuhendaja saab hooaja lõpus paluda tagasisidestamist huviringi tegevusele.