Infohunt on noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele mõeldud üle-eestiline infoportaal kiiremaks ja lihtsamaks info edastamiseks.

KUIDAS KÕIK ALGUSE SAI

Eesti Noorsootöö Keskus (praegune Haridus- ja Noorteamet) tegi 2017. aastal kohalikele omavalitsustele ettepaneku alustada noorsootöö valdkonnas koostööd noorte tõrjutusriski üldiseks ennetamiseks ja noorsootöös pakutavate võimaluste mitmekesisuse, kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamiseks läbi innovatsiooni. Koostöögrupid kaardistasid noorteinfo hetkeolukorra ja kitsaskohad ning töötasid välja lahenduse.

LOODAV DIGILAHENDUS

Noorteinfo rakendus “Infohunt” on Harjumaa, Saare- ja Muhumaa, Hiiumaa ja Järva valla koostöögruppide ühiselt loodud digilahendus, mis hõlmab endas noorteinfo veebiportaali, infoäppi ja chatboti. Loodud digilahendus on rakendatav üle-eestiliselt. 

VEEBILEHT

Infohunt.ee leht koondab info piirkonna noorsootöö võimalustest. Kodulehelt leiab uudiseid, infot erinevate ürituste ja noorsootöö asutuste kohta.

ÄPP

Mobiiltelefoni rakenduse ehk noorteinfo äpp „Infohunt“ edastab infot lähtuvalt noore asukohast, vanusest ja huvidest. Äpi kaudu saab otsida ürituste infot, anda toimunud sündmustele tagasisidet, koguda preemiapunkte ja saada auhindu.

CHAT

Läbi chatboti "Susi" saab noor nii veebilehel kui äpis vastuseid teda huvitavatele küsimustele noortevaldkonnas. Lisaks on noorel võimalus mure korral anonüümselt võtta otse ühendust Lasteabi nõustajatega, kes vastavad ööpäevaringselt.

ANDMEBAASID

Infohundi lehelt on otse ligipääs noorsootöö andmebaasidele. Järva valla täiendatud HUVIHUNT on mõeldud huvihariduse ja huvitegevuse ning noorsootöö tegevuste registreerimiseks. Kõik noorsootöös vajalikud ja olulised dokumendid, koolituste ja vahendite info, ruumide virtuaaltuurid ja palju muud on võimalik hoida Saaremaa valla loodud RESSURSIPANGAS.

BRÄNDI LUGU

Noorte infoportaal INFOHUNT sai oma tähenduse sõnadest INFO, HUviharidus ja -tegevus ning NoorsooTöö. Brändi nimi on ka rahvusvaheliselt kasutatav. Inglise keeles tähendab „INFO HUNT“ infot jahtima.

Infohundi logo kujutab asukoha ehk lokatsiooni märki ning hundi käpajälge. Logo valiti välja noorte poolt 18. erineva kavandi hulgast.

NOORTE KAASAMINE

Kogu rakendus on disainitud ja prototüübitud igas rakenduse loomise etapis koos noortega. Selleks korraldas Infohundi meeskond noortele Digilaboreid, mis andsid noortele juurde uusi teadmisi ja oskusi ning samas sai meeskond sisendit ja tagasisidet loodava rakenduse jaoks.

 

 

TOETAJAD

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Haridus- ja Noorteamet.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames.