On tõsiasi, et hunt lükkab varem või hiljem mõtte veerema, olgu sa siis hiidlane, saarlane, järvalane, harjulane või muhulane. Saa tuttavaks hundikarjaga.
Jaga

PRIIT

Hundikarjal on hea meel, et just Priit on nende kõrval. Tema aura maalib porise sohu heledate värvidega. Ta tagab suures koguses väga loomingulisi ideid.

Priit on loominguline, hea kujutlusvõimega, hea kuulaja,  piiranguteta vabamõtleja, genereerib eripäraseid ideid ning lahendab keerulisi probleeme.
Ilmselt pole Infohundi hundikarjas ühtegi teist looma, kes oleks mõjutanud meie mudeli tehnilist kujunemist rohkem kui Priit.

 

Noorsootöö taust: 

Priit on noorsootööd teinud aastast 2003 nii Eestis kui välismaal. Ta on töötanud erinevates koolides ringijuhina ning huvijuhina. Lisaks on ta KOV tasandil puutunud kokku noorsootööga olles noortekeskuste juht. Ja see ei ole veel kõik, lisaks on tal  kogemusi veel Lätis (Riia Eesti koolis, meedia ringijuht), Kanadas (Väliseesti laagri Jõekääru Suvekodu kasvataja ja juhataja), USA-s (Project Footsteps, marketing/finance; YMCA, ÜRO mudeli koordinaator Minnesotas). Priit on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe eriala noorsootöö korralduse I lennu.

 

LINDIA

Lindia on kainelt kaalutlev ja rahulik, analüütiline ja ratsionaalne otsustaja. Pingutuste hinnaga, perekonna ja sõprade toetusel, tõuseb ta kindlat jalule ja saavutab oma eesmärgid. 

Hundikarjas ei ole ta  ründajad, vaid rühib tasa ja targu oma eesmärgi poole. Saarlasena on ta sisemiselt väga tõearmastaja. Ükskõik, millisel eesmärgi kallal ta töötab, ikka saavutab ta edu, kuid seda mitte õnnekombel, vaid tänu oma visadusele ja tööarmastusele. 

 

Noorsootöö taust:

Lindia on noorsootöös alates 2002 aastast, kui alustas Tallinna Huvikeskuses Kullo noorsootöötajana. Ta on olnud laagrikasvataja, koolis näiteringi juhendaja, hinnanud noorsootöö kvaliteeti, koostanud arengudokumente, olnud erinevate (sh ka rahvusvaheliste) projektide elluviija, korraldanud flashmobe. Alates 2006 aastast on Lindia omavalitsuses noorsootöö eest vastutav ametnik.

2014. aastal tunnustus Haridus- ja Teadusministeerium ja Saare maakond Lindiat tiitliga aasta noorsootöötajana.

 

KRISTEL

Kristel on hämmastavalt sihikindel, suurepärane kuulaja ja nõuandja, imetlusväärne naine, põhjatu inspiratsiooniallikas, parim tujutõstja ja  kirjeldamatult oluline kogu hundikarjale. Kristelit iseloomustab tema elukogemus ja rahulikkus. Ta oskab veenda hõlpsalt kõiki ning tagab hundikarja keskendumise olulistele eesmärkidele tuues esile iga meeskonnaliikme tugevused. Hiidlasena on ta teatava tasakaalu looja ja  toob meeskonnast välja parima ning tunneb ära talendid. 

 

Noorsootöö taust: 

Kristel on noorsootöö valdkonnas alates aastast 2008. Varasemalt on ta panustanud noorsootöötajana, noortekeskuse juhina, laagrikasvataja- ja -juhatajana, Hiiumaa laste loovus- ja seikluslaagri algatajan. Hetkel on Kristel Hiiumaal noorsootöö eest vastutav spetsialist. Kristelil on noorsootöötaja tase 6.

2016. aastal tunnustati Kristelit Hiiu maakonnas vabatahtliku panuse eest lastelaagri korraldamisel. Käesoleval aastal oli ta vabariiklikul tunnustuskonkrusil aasta noorsootöötaja nominent. 

 

ANNELI

Hundikarja kõige glamuursem ja magusam susi. Anneli kohaneb oskuslikult keskkonnaga. Ta on nooruslikult innovaatiline, loominguline, "raamist välja" mõtlemisega, tohutu energiaga, põleb kaua ja suure leegiga, süda õige koha peal, valdkonna fänn, näoga noorte poole, kaasamõtlev koostööpartner, lahenduste leidja.
Ühelt poolt on Anneli saarlasena justkui koduigatsuse maailmameister, teisest küljest kisub miski  teda ikka metsa poole. 

 

Noorsootöö taust:

Anneli on noorsootöö valdkonnas alates 1995 aastast. Ta on töötanud väikeses maakoolis huvijuhina, seejärel Kuressaare Gümnaasiumis huvijuhina ja klassijuhatajana, Saare maavalitsuses noorsoonõunikuna ning hetkel  on ta Kuressaare noortekeskuse juhataja. Koostöövõrgustiku eestvedajana on ta koostanud maakonna  noortevaldkonna arengudokumente, hinnanud noorsootöö kvaliteeti ja algatanud rahvusvahelisi koostööprojekte. Panustab aktiivselt mitmete suurürituste korraldusmeeskonnas  Saare  maakonna noorte info- ja karjäärimess Tuleviku Kompass ja vabariiklik Huvihariduskonverents “Mis tuuled puhuvad”.  2019 aastal oli ta vabariiklikul tunnustuskonkursil aasta noorsootöötaja nominent. Annelil on noorsootöötaja tase 7 ja ta kuulub Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse.

 

LIIA

Liial on suurepärane intuitsioon: ta tormab alati hooga tööd tegema. Ta kulutab kõik oma jõud, et proovida täita varem võimatuna tundunud ülesanne. Ta leiab üles kõik võimalikud lahendused, lihvib ja viimistleb. Suurelt sisemiselt motiveeritud asjade lõpuleviija.
Muhulasena on ta kogu hundikarja veidruste ja omapäraga ilmselt juba harjunud. Ükskõik kes peaks hätta jääma on just  Liia see, kes on alati valmis abistama.

 

Noorsootöö taust: 

Liia on noorsootöös alates 2018 aastast. Liia sattus asendama ära läinud töötajaid ja otsustas noorsootöö valdkonnas kanda kinnitada. Liia on Muhus noortekeskuse juhataja, aga väikeses kogukonnas teeb ka platsinoorsootööd, arendab ülevallalist noorsootööd, on laagrikasvataja- juhataja, maleva peakorraldaja ja rühmajuht.

Liia südame paneb kiiremini põksuma rahvusvaheline noorsootöö. Ta on Eesti Noorsootöötajate Kogu mentorite panga mentor, lisaks on tal omandatud noorsootöötaja tase 6.  Liia on saanud tunnustust Aasta tegu 2019 Saare maakonna noorsootöös. 

 

 

TRIIN

Triin saavutab  alati oma eesmärgid. Mõnikord ei juhtu see kohe, kuid igal juhul saab kõik korda. Tema visadus ja töö aitavad eesmärgi saavutamiseks teisi hundikarja liikmeid. Järvalasena tagab oma uudishimuliku iseloomu ja ladusa suhtlejana abil uute ideede ja võimaluste leidmise. Triin on originaalne, naerusuine ja teeb kõike alati väga hästi.

 

Noorsootöö taust: 

Triin on aastaid andnud enda panuse noorsootöösse kas vabatahtlikuna, tugiisikuna, noorsootöötajana, noorte juhendajana või siis töötades kohalikus omavalitsuses noorsootöö spetsialistina. Esimene kokkupuude noorsootööga oli Triinul Ahula noortetoas, kus ta käis põhitöökoha kõrvalt kaks korda nädalas noortega tegelemas. Kooli keskkonnas töötades on Triin noortega kokku puutunud alates 2013 aastast. 2018 aasta sügisest töötas Triin Albu Noortekeskuses noorte juhendajana. 2019 aasta jaanuarist alustas Triin noorsootöö valdkonna eestvedamist Järva vallas, kus ta töötas peaaegu kaks aastat noorsootöö spetsialistina. Lisaks on Triin olnud 2018 aastal Tallinna Õpilasmalevas rühmajuht ja 2019-2020 kordineeris õpilasmalevat Järva vallas. Tänu töökogemusele noortega erinevates valdkondades on ta kursis noorsootöö valdkonnas toimuvaga.

Triin on omandanud 2020 aastal kõrghariduse Viljandi Kultuuriakadeemias Kogukonnaharidus ja huvitegevus erialal. Alates 2020 sügisest panustab Triin noorsootöö valdkonda vabatahtlikuna.

 

KIRSIKA

Kirsika on üks vallatumaid hundikarja liikmeid ja valmis alati uuteks seiklusteks. Ta tagab hundikarja vajaliku tempo, et kari liiguks edasi ega kaotaks fookust oluliselt eesmärgilt. Kirsikat kui hunti iseloomustavad järgnevad iseloomuomadused: taganttõukav, väljakutseid esitav, tulemusele orienteeritud. Stressirikkas olukorras väga võimekas. Omab tahet ja julgust segavate takistuste ületamiseks. Meelsasti liigub väljakutseid esitades Järvamaa metsade vahel.

 

Noorsootöö taust:

Noorsootöö puges Kirsika südamesse  juba  aastal 2000, kui ta asus tööle huvijuhina Koeru Keskkoolis. Lisaks koolinoorsootöö koordineerimisele toimetab Kirsika 2001. aastast vabatahtliku noortejuhina noorteorganisatsioonis Kodutütred. Oma põhitöö kõrvalt juhib ta maakondlikku huvijuhtide ainesektsiooni ja kuulub Järvamaa noorsootöö nõukoja juhtkonda. 

Kirsikale on omistatud noorsootöötaja tase 6.
2011. aastal tunnustas Haridus- ja Teadusministeerium Kirsikat pikaajalise panuse eest noorsootöösse ning 2013. aastal valiti ta Järvamaa aasta noorsootöötajaks. 

 

LIISI

Liisi on hundikarjas eelkõige metsiku ja puutumatu looduse sümbol. Liisil on suurepärane intuitsioon ning tunnetus. Pole ime, kui ta suudab lausa su mõtteid lugeda. Ta tagab professionaalsuse ja sügavad ekspertteadmised. Tema tugevuseks on sihikindlus, iseseisvus ja pühendumine, toetudes suurtele praktilistele ja teoreetilistele teadmistele. Harjumaa hundikarja esindajana on tal vaja vaja palju metsi läbi uidata.

 

Noorsootöö taust:

Liisi sukeldus noorsootöösse alates 2003. aastast. Selle aja jooksul on ta olnud nii ringijuhendaja, maleva rühmajuht, huvijuht, noortekeskuses noortejuht ja juhataja. Kogemusi on ka noorsootöö kvaliteedi hindamisel. Alates 2016. aastast on Liisi andnud oma panuse töötades Jõelähtme vallas noorsootöö spetsialistina. Liisi on lõpetanud Tallinna Ülikooli 2017. aastal magistriõppe eriala noorsootöö korralduse I lennu. Ta kuulub uhkusega Eesti Noorsootöötajate Kogusse. Mis eriti oluline ja väärib äramärkimist - Liisi oli 2019. aastal vabariiklikul tunnustuskonkrusil aasta noorsootöötaja nominent.