Rahvusvahelise ambitsiooniga digilahendus Infohunt ühendab noored ja noorsootöötajad ning toob Eesti noorsootöö 21. sajandisse.
Jaga

Noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele loodud Infohunt ilmub esialgu veebiportaali ja andmebaaside vormis, enne aasta lõppu lisanduvad nutirakendus ja chatbot. Infohunt on praktikutelt praktikutele loodud lahendus, mis võiks tegijate hinnangul lisaks üleriiklikule levikule olla eksporditav ka välismaale.

 

„Infohundi näol on tegemist uudse ja atraktiivse noorteinfo kuvamise viisiga, mis on unikaalne mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas. Rakendus, mis muutub vastavalt noore huvidele ja asukohale ning pakub usaldusväärset ja kontrollitud infot, on tänasel infoajastul vajalik ja kauaoodatud lahendus,“ leiab Haridus- ja Noorteameti peaekspert noorteinfo suunal Kaie Pranno. 

 

Infohunt on tööriist, millest tõusev kasu kasvab koos kasutajate hulga suurenemisega. Kõik noored ja noorsootöötajad ning noortega seotud asutused on oodatud algatusega liituma. Täpsem teave platvormi, rakenduse ja andmebaaside Huvihunt ja Ressursipank kohta leidub veebilehel www.infohunt.ee

 

Infohundi loojad Saaremaa, Muhumaa, Hiiumaa, Jõelähtme ja Järva valdadest moodustasid koostöögrupi aastal 2017 ning kaardistasid noorteinfo hetkeolukorra ja kitsaskohad ning töötasid innovaatilise digilahenduse välja noorte osalusel. Tegevust rahastas haridus- ja teadusministeeriumi kinnitatud ning haridus- ja noorteameti elluviidav Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“.