Siit lehelt saad sa infot selle kohta, kuidas ja miks Infohunt su isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. „Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress ja e-posti aadress. 

Mis on Infohunt? 

Infohunt.ee on noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele mõeldud üle-eestiline infoportaal kiiremaks ja lihtsamaks info edastamiseks. Infohundi eesmärk on koondada ja vahendada 7–26-aastastele noortele asukohapõhist infot sündmuste, projektide, huvitegevuse- ja huvihariduse võimaluste kohta ning vahendada noortele suunatud uudiseid.

Infohundis on võimalik kasutajakonto luua nii noorel, KOV töötajal kui ka teenuspakkujal. Kasutajakontode õigustest ja võimalustest loe täpsemalt kasutustingimustest

Kasutajakonto saad luua siis, kui oled vähemalt 13-aastane. Kui oled alla 13 aastane, siis sinu eest on portaali kasutama oodatud lapsevanema või eestkostja. 

Kasutajat loomata on võimalik lehel tutvuda avaliku infoga, kuid sündmustele registreerimiseks ja isikupärastatud asukohapõhise info tarbimiseks tuleb luua konto.

Kes me oleme?

Infohundi portaali haldajaks ja isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Haridus- ja Noorteamet. 

Sündmuste, tegevuste ja projektide sisu lisavad iga piirkonna KOVid ning sealsed vastavad teenusepakkujad. Nemad vastutavad enda loodud sisu eest. 

Sündmuste, tegevuste ja projektide korraldamise ning selle käigus toimuva isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest vastutavad KOVid ja teenusepakkujad.

Infohunt platvormi meeskonnaga saad ühendust aadressil infohunt@harno.ee

Miks ja kuidas toimub sinu isikuandmete töötlemine?

Infohunt töötleb su isikuandmeid siis kui registreerid end portaali kasutajaks (lood portaali oma konto) ning siis kui registreerid end sündmustele, tegevustele või projektidesse. 

Registreerides Infohundi kasutajaks tekib sul võimalus näha oma asukoha põhiselt infot (sündmused, huviringid jne) ning nendesse kohe avatud vormi kaudu ennast kirja panna. 

Konto loomiseks pead olema vähemalt 13-aastane 

Kasutajakonto loomisel sisestatud andmeid kasutatakse sündmustele registreerides vormi eeltäitmiseks ning protsessi lihtsustamiseks sh vigade vältimiseks. Andmeid kasutavad ka sündmuse korraldajad, et registreeritud kasutajatega vajadusel suhelda. 

Mis isikuandmeid me töötleme? 

Konto loomisel küsime sinult järgmisi isikuandmeid: 

 • Nimi
 • Sugu
 • Vanus (sünniaasta)
 • E-posti aadress
 • Piirkonda kus elad (mis KOVis) 
 • Samuti palume sul valida enda kontole avatar.

Ilma neid andmeid esitamata ei saa sa kasutada registreeritud kasutaja kontot ning selle funktsionaalsusi.

Sündmustele registreerides võidakse ürituse korraldaja poolt küsida lisaküsimusi (nt telefoninumber või toitumisalane teave). 

Küpsised ja analüütika

Infohunt on seotud Google Analytics (GA4) analüütika platvormiga. Läbi selle jälgitakse nii sisselogimata külastajaid kui ka sisseloginud külastajaid. Analüütika ja küpsiste kasutamise kohta loe täpsemalt meie kasutustingimustest

Kellega me su isikuandmeid jagame?

Sündmuse/projekti/huviringi/vms korraldajale edastatakse ainult need isikuandmed, mida on sinult küsitud registreerimisvormil. 

Muud andmed kogutakse statistika eesmärgil üldistatud kujul ja neid me edasi ei anna muul kujul kui isikustamata statistiliste andmetena. 

KOV taseme kasutaja näeb oma piirkonna teenuspakkujate infot.

Iga piirkond saab näha samuti üldistatud kujul kasutajate andmeid, kuid neid konkreetsete isikutega siduda ei ole võimalik. 

Kui kaua me su isikuandmeid säilitame? 

See, kui kaua sinu poolt Infohundi portaali sisestatud isikuandmeid säilitatakse sõltub järgmistest asjaoludest:

 • Sinu enda vaba tahe. Saad oma konto kustutada kirjutades portaali haldajale aadressile infohunt@harno.ee 
 • Euroopa Liidu Sotsiaalfondi (ESF) poolt rahastatud sündmustel/projektides osalemise kohta sätestatud reeglitest.
 • Mõne teise programmi tegevuse raames rahastatud sündmustel/projektides osalemise reeglitest. Reeglite kohta on vajalik info sündmuse juures välja toodud. 

Kus me su andmeid töötleme?

Infohundis kogutud isikuandmed töötleme alati Euroopa Liidu ja Euroopa majanduspiirkonna siseselt. Isikuandmeid ei edastata ega töödelda väljaspool neid piirkondi asuvates riikides.

Veebilehe üldine isikustamata statistika (külastatavus, külastatud lehed) kogutakse Google Analyticsi (GA4 )vahendusel ning neid andmeid säilitatakse USAs.

Sinu õigused Infohundi portaali kasutajana

Sul on andmesubjektina järgmised õigused: 

 • õigus tutvuda sinu kohta käivate isikuandmetega;
 • õigus oma isikuandmete parandamisele;
 • õigus oma isikuandmete kustutamisele;
 • õigus oma isikuandmete ülekandmisele (juhul kui see on tehniliselt võimalik)
 • õigus piirata oma isikuandmete töötlemist.
 • õigus esitada vastuväiteid igasugusele isikuandmete töötlemisele Infohunt portaali poolt

Oma õiguste kasutamiseks palume sul pöörduda meie poole aadressil andmekaitse@harno.ee

Juhul, kui ta leiad, et Haridus- ja Noorteamet on vastutava töötlejana rikkunud isikuandmete töötlemise nõudeid, on sul õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kelle kontaktandmed on leitavad veebilehel: www.aki.ee.

Kontaktid

Vastutav töötleja – Haridus- ja Noorteamet

Lõõtsa 4, 11415 Tallinn  +372 735 0500 info@harno.ee 

Infohunt portaal üldkontakt –  infohunt@harno.ee

Andmekaitsespetsialist – andmekaitse@harno.ee