Siia oleme koondanud kordima kippuvad küsimused ja vastused neile.

Liitumiseks tuleb kohaliku omavalitsuse esindajal kirjutada infohunt@harno.ee ja lisada KOV kontaktisiku andmed (nimi, telefon, amet, KOV nimetus). 

Kohalik omavalitsus määrab vastutava isiku, kes võib olla ametnik või mõne allasutuse esindaja. Isiku valimine on KOV otsustada. 

KOV saab üldjuhul ainult 1 konto (nt Nõo vald). See on KOV peakasutaja. KOV peakasutaja loob ja annab teenusepakkujatele (noortekeskus, huvikool, jt) infosisestaja kasutajakonto. KOV võib luua ja anda nii palju kasutajakontosid infosisestajatele kui soovib ning on vaja.

Infot sisestavad piirkonnas sündmusi ja tegevusi korraldavad teenusepakkujad infosisestaja kasutajaga. Noor näeb kogu sisestatud infot. 

Avalikus vaates (noor, kes portaali külastab ja ei ole oma kontot loonud/ ei ole sisse loginud) näeb kõikide KOV-ide poolt sisestatud sündmusi, tegevusi, asutusi ja uudiseid. Personaalses vaates (noor, kes on teinud endale konto ja sisse loginud) näeb oma profiilis märgitud piirkonna põhist personaalset infot ning saab sündmustele ja tegevustele registreeruda. 

Jah. Info sisestamisel märgitakse juurde teema(nt Tants, Muusika, Sport, jne), vanusevahemik, toimumiskoht ja –aeg ning tegevuse kategooria (noorsootöö, huviharidus, huvitegevus ja muud sündmused) 

KOV-esindaja töökoormus sõltub piirkonna suurusest ja tööjaotusest ning on seotud ainult oma piirkonna teenusepakkujate ehk infosisestaja kasutajakontode loomise ja haldamisega. Lisanduvad juurutusperioodil vajalikud kommunikatsiooni tegevused ning vajadusel ise info sisestamisele kuluv aeg.  

Jah, see on võimalik. Selleks on noorel vaja luua isiklik kasutajakonto. Boonuseks on see, et konto saadab automaatseid meeldetuletusi toimumisajast! 

Juurutusperioodi ajal, so kuni 2026.a (k.a) on kasutamine tasuta. Juurutusperioodi ajal koondab Harno ülevaate platvormi tegelikest kuludest ning arutleb kasutajatega võimaliku maksumuse teemal juurutusperioodi lõppedes. Tasu rakendub tulevikus ainult kohalikule omavalitsusele ning teenusepakkujatele ja noortele on portaali kasutamine alati tasuta. 

Teavitustöö portaali kasutuselevõtust on iga kohaliku omavalitsuse vastutuses, kuid Harno jagab pidevalt infot oma kanalites, nt Teeviit portaalis ja selle sotsiaalmeedias. Lisaks on noorte teavitamiseks kokku pandud turundusmaterjalid, mida iga KOV saab vastavalt vajadusel kasutada. 

Organisatsioonid ja teenuspakkujad peavad ühendust võtma nende kohalike omavalituste esindajatega, mille piirkonda infot sisestada soovitakse. Kui pakute teenust mitmes kohalikus omavalitsuses, siis tuleb küsida piirkonna õigused nende kõikide käest. KOVide kontatid leiad Liitumise lehelt.  

Igale liitunud KOVile edastatakse turundusmaterjalide komplekt. Pöördu oma kohaliku omavalitsuse poole ja küsi vajalikud materjalid. KOVide kontatid leiad Liitumise lehelt.  

Hetkel ei ole erinevaid liidestusi loodud. Portaali tuleb kogu info sisestada vastavalt vajadusele ning automaatselt seda infot edasi ei saadeta. Tulevikus võivad erinevad liidestused vastavalt vajadusele lisanduda, kuid hetkel võib oma vajadustest teada anda tagasiside akent kasutades. 

Infohunt portaal on hetkel igas seadmes  kohanduv ja mugavalt kasutatav. Eraldi mobiilirakendust ei ole loodud, kuid selle vajalikkuse kaardistame tulevikus koostöös noortega ja teeme otsuse tagasisidest lähtuvalt. 

Üleriigilised organisatsioonid ja asutused peaksid oma vajadustest märku andma kirjutades infohunt@harno.ee ning seejärel anname juhised edasisteks sammudeks.