Inspiratsioonipäev, mida on noortele väga vaja

Nõo Noortekeskuse eestvedamisel toimus 31. Mail 2024 inspiratsioonipäev „Noorte ettevõtlikkuse ennelõuna“, mille fookuses oli noorte kaasamine kogukonnas toimuvatesse protsessidesse, nende ettevõtliku vaimu ja oskuste arendamine. 

Inspiratsioonipäeva raames oli Nõo Põhikooli 5.-7. klassi õpilastel võimalus kohtuda ettevõtlike noortega nende endi seast. Päeva esimeses pooles rääkisid noored, miks nad kogukonna arengusse on panustanud, miks  peaks noori otsuste tegemisse kaasama ja kui noortemeelne Nõo vald nende arvates on.  

Luke külla kolm aastat tagasi mänguväljaku ehitanud Martin Lillevere julgustas noori iseendasse uskuma: “Ei ole nii, et ma olen liiga noor, millegi tegemiseks”. Martini sõnul on kogukonnaelus aktiivselt kaasa löömine toonud talle hulganisti uusi põnevaid võimalusi ja pakkumisi ning päris mitmeid mainekaid tunnustusi.  

Eero Sven Tuvikene jäi napilt 15 häälega möödunud aasta kaasava eelarve hääletusel oma rattaparkla ideega teiseks, ent see teda ei heiduta – praegu seitsmendas klassis õppiv noormees lubas sama ideega uuesti kandideerida ja oma kaasahaarava esitlusega võitis ta juba eakaaslaste seas toetust.  

Marie Raudsepp ja Siisi Sammul rääkisid väga entusiastlikult koos klassikaaslastega ette võetud heategevuskohvikust Nõo Põhikooli Kevadkontserdi ajal. Nende sõnul on ühise eesmärgi nimel töötamine klassikaaslaste omavahelist sidet suurendanud, sest kogu klass panustas – isegi need, kes muidu võib-olla ei ole nii aktiivsed.  

Ka Nõo noortelinnaku eskiisprojekti ja noortekeskuse vabatahtlike tiimis osalevate noorte Kristofer Hanko, Stella Liiva ja Lisandra Muuk-Adrat sõnul on kogukonnas aktiivne olemise juures kõige suuremaks väärtuseks koostöö õppimine ja põnev uus kogemus sündmuste korraldamisel.  

Koostööst ja noortealgatustest kohalikus omavalitsuses rääkis Kambja valla noortevolikogu liige Marta Eller, kelle sõnul on tema 3-aastase noortevolikogu kogemuse jooksul kõige suuremaks väljakutseks olnud noorte kaasamine, neisse julguse süstimine, et ka noortel on võimalus kohalikus elus kaasa rääkida.  

Päeva teises osas toimunud koosloome raames, leidsid nii mitmedki noortegrupid, et ka Nõo vallas võiks noortevolikogu tegutseda. Põnevaid ideid oli teisigi ja mõni neist on isegi juba töös – näiteks noortelinnaku loomisprotsess, sest noored leidsid ka, et kohti, kus noored avatud ruumis vaba aega saaks veeta, on Nõos nende jaoks tõesti puudu. Lisaks ideedele, arutlesid noored ka selle üle, mida nemad ise saaksid ära teha, et muredele lahendusi leida – tundub, et varsti tuleb üks põnev kohtumiskutse ka vallavanemale.  

Päeva kokkuvõtteks võib julgelt öelda, et sarnaseid kohtumisi on noortele kindlasti vaja, sest nagu ütles ka Eero Sven oma ettekandes: “Miks mitte? Noortel on väga head ideed”. Loodame, et iga noor leidis endale päevasest selle pisikese killukese, mis teda inspireeris ja julgustas edaspidi initsiatiivi haarama, uusi algatusi ellu viima.  

Aitäh noored, aktiivselt osalemast ja oma kogemusi teistega jagamast. Aitäh õpetajad, meie algatusega kaasa tulemast ja oma klassi õpilasi Tõraverre toomast. 

Aitäh Liia Kass, päeva eest vedamast ja noori suunamast. 

Aitäh Tartu Observatoorium ja Tanel Liira sooja vastuvõtu eest.  

Aitäh Kohvik Lohvik maitsva lõunasöögi eest.

Fotogalerii sündmusest asub SIIN!

Projekti elluviimist toetasid Eesti Noorteühenduste Liit ja Haridus- ja Teadusministeerium Noorte osaluse fondi raames, Nõo vald ja projekti „Nõo valla noorte ettevõtlikkuse arendamine läbi noortelinnaku kavandamise”  LEADER meetme 2.2. Noorte aktiviseerimine vahenditest.  

Vaata veel