Järvamaa noorsootöö tunnustussündmus “Aasta tähed 2023” sai peetud

Täna (17. novembri) õhtul kuulutas Järva valla noortevolikogu ja SA Järvamaa Põhja-Järva koolis välja noorsootöö konkursi “Aasta tähed 2023” laureaadid! 🏆


Kaheksandat aastat toimunud sündmusele esitati 38 kandidaati seitsmes erinevas kategoorias. Selleaastased võitjad on:

🏆AASTA TEGIJA HUVIHARIDUSES JA HUVITEGEVUSES – Laupa Põhikooli Nobedate Näppude Ring
Kus toimetatakse Jaanika Kajaka juhendamisel juba 2021 aastast saadik. Ringi on kaasatud lapsed esimesest kuni seitsmenda klassini. Ringis meisterdatakse taaskasutatavatest materjalidest hooajalisi figuure ning teisi esemeid, mida kasutatakse suures osas koolimaja kaunistamisel, näiteringi dekoratsioonides, mängujuhtide mängude õpetamisel abivahenditena.

🤝 NOORTEVALDKONNA SÕBER – Väätsa Tervisekompleks, Taavi Parts
Spordiasutus, kes oma tööka meeskonnaga korraldab noortele spordi- ja seikluslaagreid, rabamatkasid, võtab lauda kasutusele orienteerumiskeskustena, pakub noortele praktikabaasi ning vabatahtlikutöö kogemust, on aktiivne koostööpartner koolile ja kogukonnale.

🎉 AASTA TEGU VÕI SÜNDMUS – Järva valla Noortevolikogu projekt “Noortekohtumised loovad tuleviku osaluse”
Projekt, mis on saanud alguse erinevate noorte sooviavaldusest, et tahaks oma valla noortega rohkem kokku saada. Nüüdseks on Eramus+ toel ellu kutsutus projekt, kus noored saavad koolituse ja viivad ise läbi iga kuu temaatilisi kohtumisi.

🏠 NOORTESÕBRALIKUM NOORTEASUTUS – Paide Avatud Noortekeskus
Noortekeskus on koht, kus noortel on alati sõnaõigus, puudutab see mõnda sündmust või ideed, seal on kõik võimalused enesearenguks ja -väljenduseks. Noored loovad ise oma tegevused ja keskkonna, kus toimetada. Keskmes on noorte osalus.

🌟 AASTA NOOR – Emma Tuisk (Aravete Kool)
Emma on Aravete Keskkooli vilistlane, kuni kevadeni kaasav ja sirge seljaga õpilasesinduse president. Mitmete koolis sündmuste ellukutsuja, omalagatus projekti kirjutaja ja Järva valla noortevolikogu liige.

🏆 AASTA OSALUSKOGU – Paide Hillar Hanssoo Põhikooli Õpilasaktiiv
Õpilasaktiiv, mis on kodukooli õpilasesinduse parem käsi. Aktiivi põhilisteks ülesanneteks on koolis iganädalaste aktiivsete mänguvahetundide korraldamine ja läbiviimine, koolimaja kaunistamine erinevateks sündmusteks, abistada esinduse liikmeid nende töös. Nende missiooniks on vabatahtlikkuse arendamine tehes koostööd ka Paide Avatud Noortekeskusega.

👏 PARIM NOORSOOTÖÖTAJA – Reima Nõmmik (Paide Avatud Noortekeskus)
Reima on Paide Avatud Noortekeskuse juhataja, kes seisab noorte huvide eest nii noortekeskuses kui linnavalitsuses. Ta on siiras ja hea inimene, ettevõtlik ja hooliv, empaatiline ja abivalmis, loov ja palju muud positiivset. Ta on alati noori toetav ja veendunud, et iga noor vajab võimalust ja kui vaja siis ka teist, kõik õpivad ja arenevad, vahel lihtsalt suurematest vigadest. Raimaga koos on noortekeskus ka vääriline koostööpartner valla koolidele, tänu sellele on tõeks saanud suured projektid ka rahvusvahelised.


Suur aitäh kõigile nominentidele ja õnnitleme võitjaid! 🎊
Kategooriate “Aasta noor” ja “Parim noorsootöötaja” laureaadid saavad lisaks tunnustusele ka sihtasutuselt Järvamaa rahalise preemia. 💰
#AastaTähed2023 #Noorsootöö #SAJärvamaa #JärvaVallaNoorsootöökeskus #Järvavallanoortevolikogu

Vaata veel