Muu

Nõo Raamatukogu

Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, edendada lugemiskultuuri, mitmekülgset lugemisoskust ja digipädevust, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist ning elanikkonna osalemist kogukonna ja riigielu küsimustes.

Raamatukogu põhiülesandeks on koguda, säilitada ja teha lugejatele kättesaadavaks neile vajalikud väljaanded ning avalikud andmebaasid.

Nõo raamatukogu direktor: Dagmar Lokk
tel 745 5237, +372 510 2682
e-post: dagmar.lokk@nvv.ee
Keskkogu – Nõo alevikus

Voika 23  Nõo alevik Tartumaa 61601
telefon: 745 5237
e-post: raamatukogu@nvv.ee

Raamatukoguhoidjad:

Kadri Pettai
kadri.pettai@nvv.ee

Helle Voore
helle.voore@nvv.ee

Ootame noori ja täiskasvanud raamatusõpru

lugemisklubisse

Lugemisklubi kohtub korra kuus.
Läbiviijad: Kristina Ruder ja Dagmar Lokk
Lisainfo: raamatukogu@nvv.ee 745 5237, +372 510 2682
  • Raamatukogu on avatud T–R  9-18   L  10-14

  • Voika 23,  Nõo alevik
    Ava Google Mapsis