Noortekeskus

Ulila Keskus

Ulila Keskus

2000.aastal loodi Ulila Keskuse nimeline asutus.
Tegemist on kogukonna- ja noortekeskusega.
Samas hoones tegutseb ka Puhja raamatukogu Ulila harukogu.

Alates 2017.aastast on Ulila Keskuse haldajaks MTÜ Sooveere.
MTÜ Sooveere on asutatud 2008 ning põhieesmärgiks on Ulila Keskuse ja Ulila aleviku igakülgsele arendamisele kaasa aitamine, aleviku elanikele vaba aja veetmise võimaluste pakkumine ja keskkonnasäästliku ellusuhtumise propageerimine.