Huvikool

Väike-Maarja Muusikakool, Simuna Filiaal

1. september 2005 ühines Väike-Maarja Muusikakooliga Tapa Muusikakooli Simuna filiaal. Simuna filiaalis on võimalik õppida klaveri- ja viiuli erialal. Klaveri eriala õpetaja- Angela Raik. Viiuli eriala õpetaja- Eve Sarnet.
Väike-Maarja Muusikakool on munitsipaalhuvialakool, mille eesmärgiks laste ja noorte muusikaalaste võimete avastamine ja arendamine tasemele, mis võimaldaks soovijatel jätkata õpinguid professionaalse muusikahariduse omandamiseks. Lisaks pillimänguoskuse arendamisele annab kool lapsele esinemiskogemusi ja iseseisva töö oskusi. Muusikakooli ülesandeks on ka muusikat austava kontserdipubliku kasvatamine. Väike-Maarja Muusikakool on Väike-Maarja Vallavalitsuse hallatav asutus.

Esimesed 2 aastat õpivad kõik Väike-Maarja muusikakooli õppurid põhiõppes. 2. aasta lõpus määratakse õppenõukogu otsuse alusel õppur kolmandast klassist alates kas põhi- või huviõppesse. Kui õpilane soovib vanemasse astmesse suunduda, otsustab õppenõukogu 4. õppeaasta lõpus, kas V klassist alates jätkab õpilane põhi- või huviõppes. Vabaõppe võimalus on tublimatel 1 õppeaasta (tähendab lisa-aastat).