Kuues MALEVASUVI Nõo vallas

15. aprillil algab registreerumine Nõo valla noorte töömaleva rühmadesse. Malevavahetused toimuvad 16.-22. juuni ja 11.-17.august 2024.

Mõlemas rühmas on kohti 15 noorele ehk kokku pakume suve jooksul tööd 30-le noorele. Noortele pakutakse heakorratöid valla allasutustes ja avalikel objektidel.

Malevad on noorte seas populaarne võimalus saada esmaseid töökogemusi, tõsta oma konkurentsivõimet, leida uusi tutvusi ja laiendada oma sotsiaalsete oskuste ampluaad. Töömalevas osalemisega on võimalik noortel saada kohalikul tasandil praktiline töökogemus, tutvuda tööseadusandluse ja –ohutusega, osaleda tööhõivevaldkonnaga seotud karjääri- ja infoüritustel ning saada osa sisukatest ja mitmekesistest vaba aja tegevustest. Nõo valla noorte töömaleva elluviimist toetab Nõo Vallavalitsus.

Registreerimiseks töömalevasse tuleb täita ankeet, mis asub siin: tinyurl.com/t88malev24 
Ankeeti saab täita kuni 20. maini või kuni kohtade täitumiseni.

Pärast seda võetakse soovijatega ühendust ning lepitakse kokku tööintervjuu läbiviimise aeg ja koht.

Lisainfo: egle.haljassaar@nvv.ee, +372 501 9605

Vaata veel