Vasta küsitlusele “YouthInfoQuest”, mis uurib Sinu infovajaduste ja eelistuste kohta

Noorteinfoportaal Teeviit kutsub kuni 30. aastaseid noori üles vastama küsitlusele noorteinfo teemalisele “YouthInfoQuest”. Küsitlusele on võimalik vastata noortel üle Euroopa ja see on kättesaadav 19 eri keeles. 

Küsitluse eesmärk on kaardistada noortele huvipakkuvad teemad, noortele atraktiivsed infokanalid ja lemmik sotsiaalmeedia ning veebipõhised infoallikad. Samuti uuritakse noorte käest nende arvamust usaldusväärsete infoallikate, info leidmisega seotud väljakutsete ja infost arusaadavuse kohta.

  • Vasta küsitlusele siin.
  • Küsitlusele vastama asudes tuleb valida vastamiseks eesti keel.
  • Küsitlus on avatud 14.11.2023-15.03.2024.

Infoks:

Lisainfo:
Kadri Koort  
Valdkonnajuht
Noorteosakond
Haridus- ja Noorteamet
mob 5695 5279
kadri.koort@harno.ee
www.harno.ee