Nõo Põhikooli huviringid

  • 04. september - 31. mai
  • Nõo Põhikool
EST Tasuta

Robootikaring (Simuna Koolis)

  • 01. jaanuar - 12. juuni
  • Simuna Kooli 2.klassis
EST Tasuta

Loovusring Väike-Maarja Noortekeskuses

  • 14. veebruar - 14. juuni
EST Tasuta