01. november - 30. jaanuar

JOONISTUSKONKURSS „EESTI VANASÕNA VÄGI”

Vanasõnad on meie rahva vanad tarkused, mis sisaldavad tähelepanekuid inimese kui ka kogu elu kohta.

Vanasõnu tekib ka tänapäeval juurde, sest eluolu ja keskkond muutub meie ümber. Kuidas aga mõistame vanarahva tarkust tänapäeval? Millised vanasõnad on justkui aegumatud? Selliste mõtete taustal kutsume ellu joonistuskonkursi, mis annab võimaluse mõista ja tõlgendada vanasõna.

Vanasõnad kajastavad mingit kogemust. Lastel tihti pole seda kogemust, mida vanasõna endas kannab. Seda huvitavam on, kuidas noor inimene öeldu mõtet kunstitegevuses kujutab.

 

  • 01. november - 30. jaanuar
  • Hind: Tasuta

Tingimused ja joonistuste esitamine

  • Ootame osalema lapsi kahes vanuseastmes: 5-7 aastased ja 1.-3. klassi lapsed.
  • Joonistus- või maalimistehnika võib autor ise vabalt valida.
  • Töö formaat on A4.
  • Töö esikülg ei tohi olla signeeritud.
  • Töö tagaküljele lisada töö autori nimi, vanus, juhendaja, lasteaed või klass ja e-posti aadress.
  • Konkursile esitatav töö peab olema autori omalooming.
  • Töö palume tuua Nõo vallamaja postkasti (Swedbank’i sularahaautomaadi kõrval) või Nõo valla kantseleisse.

Konkursile tööd saates ja oma andmeid esitades nõustub osaleja seaduslik esindaja lapse isikuandmete töötlemisega vastavalt konkursil esitatud isikuandmete töötlemise kirjeldusele ning annab õiguse esitatud tööd konkursi ja selle tulemuste tutvustamisel veebis, meedias, väljaannetes, näitustel ja avalikel üritustel tasuta kasutada, viidates töö autorile.

Töid saab konkursile saata 01. novembrist 2023 a. kuni 30. jaanuarini 2024 a.

Konkursiga seotud isikuandmete töötlemine

Isikuandmete (nimi, vanus, lasteaed, kool, klass, juhendaja) töötlemine võimaldab konkursi korraldajatel tuvastada töö autorit ja vajadusel ühendust võtta töö juhendajaga. Samuti avalikult välja kuulutada parimad tööd ja nende autorite nimed ja vanused.

Kontaktandmeid ning haridusasutust või seaduslikku esindajat on vajalik teada, et ühendust võtta auhinna pälvinud autoritega ning kokku leppida auhinna kättesaamise viis.

Konkursil osalemine väljendab nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.

Parimate tööde tunnustamine

Töid hindab korraldaja poolt kokku kutsutud žürii.

Töid hinnatakse kahes vanuserühmas: 5-7aastased lapsed ja 1.-3. klassi õpilased.

Piltide hindamisel arvestatakse kunstilist taset, üldmuljet ning teostuse originaalsust.

Konkursile esitatud tööde hulgast valitakse 14. veebruariks mõlemas vanusegrupis välja  parimad tööd, mis saavad auhinna.

Autoritega võtame ühendust e-posti teel.

Konkursile saadetud töödest tehakse näitus.

Ootame julget ja rohket osavõttu!

Korraldaja

Nimi: Nõgiaru Lasteaed

Kontaktisik: Kerli Laur

Telefon: -

Email: nogiarula@gmail.com