05. jaanuar - 31. mai

Päästeala noortering

 • 05. jaanuar - 31. mai
 • Hind: Tasuta

Nõo Priitahtliku Päästeseltsi eestvedamisel toimub Päästeala noortering.

Noorpäästja .. 

 • oskab ennetada tuleohtu, tegutseda tulekahju puhkemisel ning kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid;
 • teab erinevate veekogudega kaasnevaid ohtusid, oskab märgata hädasolijat vees ning õigesti tegutseda;
 • on tuttav Häirekeskuse tööga ning teab, kuidas hädaabinumbrile 112 helistada ja abilistele teed juhatada;
 • oskab kasutada peamisi esmaabivõtteid;
 • tunneb kodukeemia märgistust, teab elektriga seonduvaid ohte ning märkab looduses varitsevaid riske;
 • teab, mis on kriisiolukord ja oskab selleks valmistuda;
 • oskab ära tunda ohtliku eseme ning õigesti käituda selle leidmise korral;
 • on füüsiliselt aktiivne ja tervislike eluviisidega.
Loome turvalist kogukonda, ühiseid tegevusi ja kaasatust.
Lisainfo: 

Kadi Sarapuu

noopaaste@mail.ee

+372 5629 1046

Korraldaja

Nimi: Nõo Priitahtlik Päästeselts

Kontaktisik: Kadi Sarapuu

Telefon: 56291046

Email: noopaaste@mail.ee

Vaata veel

Üldfüüsiline treening lastele (7-9 klass) Simuna Spordihoones

 • 01. jaanuar 17:30 - 14. juuni
 • Simuna Kooli Spordihoone 1.korrus jõusaal

Nõo noorkotkad Wikingid

 • 03. jaanuar - 31. mai

Kodutütarde Nõo rühm Neoneiud

 • 03. jaanuar - 31. mai

Gaidid

 • 03. jaanuar - 31. mai
 • Nõo Põhikool