Noortekeskus

Kohila Avatud Noortekeskus

Kohila Avatud Noortekeskusesse on oodatud noored vanuses 7 (kooliealine) – 26.

Noortekeskuses käimine ning noortekeskuse huviringides osalemine on noortele tasuta. Kohila noortekeskus asub aadressil Kohila alev, Turu 14.

Noortekeskuses töötab neli noorsootöötajat: Mihkel Juhkam, Ivika Veelma, Henry Mäger ja juhtumikorraldaja Kärolin Heinmäe ning noorsootööjuht on Karina Baumverk.

Aaastaringselt on noortekeskuses välisvabatahtlikud, kes toovad Kohilasse kaasa killukesi suurest maailmast.

Kohila Avatud Noortekeskus on Kohila Laste Päevakeskuse õigusjärglane ning loodi 2003. aastal. Noortekeskus on noorsootöö põhimõtetest lähtuv asutus, mille eesmärgiks on toetada noorte mitmekülgset arengut. Noortekasse on oodatud vaba aega veetma kõik noored! Igapäevategevust iseloomustavad sõnad aktiivsus, lõbus, kuulamine, rääkimine, jagamine, tegutsemine. Lähtume sellest, mida noored soovivad ja toetame neid ideede elluviimisel. Me korraldame koos erinevaid väljasõite, õpilasmalevat, laagreid, sündmusi nii noortekeskuses kui ka aitame korraldada suuri sündmusi kogukonnale, võtame osa erinevatest konkurssitest, teeme heategevust jne.

Noortekeskuse ruumid pakuvad võimalust mängida lauamänge, playstationit, pinksi, lauajalgpalli, kaarte, süntesaatorit ja meisterdada. Noorsootöötajad osutavad ka õpiabiteenust.

Noortekeskuses toimuvad nädala jooksul erinevad ringitegevused, mis on noortele tasuta!

Nädalavahetustel on võimalik rentida noortekeskust laste sünnipäevade pidamiseks. Täpsemat informatsiooni saab meiliaadressilt kohilanoortekeskus@kohila.edu.ee.

Kohila Avatud Noortekeskus pakub võimalust mängida lauamänge, playstationi, piljardit, pinksi, lauajalgpalli, kaarte jne. Noortekeskus osutab ka õpiabiteenust. Noorel on võimalus peale koolipäeva tulla noortekeskusesse koos noorsootöötajaga õppima.