noo-noortekeskus

Nõo Noortekeskus

Kohatäite pilt

Noorsootöö ümarlaud

29. september kell 12 toimub noorsootöö ümarlaud, kus keskendutakse noorte osalusele ja omaalgatustele.

Kohatäite pilt

Nõo noortelinnaku eskiisprojekt valmib koostöös noortega

Augusti keskel sai alguse Nõo Vallavalitsuse ja Artes Terrae maastikuarhidektibüroo ühisprojekt “Nõo valla noorte ettevõtlikkuse arendamine läbi noortelinnaku kavandamise”, mida rahastatakse programmi LEADER Tartumaa Arendusseltsi meetme 2.2. Noorte aktiviseerimine vahenditest.  …

koosloomepäev

Nõo Noortelinnak: KOOSLOOMEPÄEV

  • 10. oktoober 14:00 - 17:00
  • Nõo Noortekeskus
EST Tasuta
Kohatäite pilt

Noortekonverents “Näeme Narvas”

  • 07. oktoober 10:00 - 19:30
  • Narva Eesti Riigigümnaasium
EST Tasuta