Osale Nõo valla noortevaldkonna rahulolu-uuringus

Hea Nõo valla noor

Palume Sul osaleda Nõo valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.

Täites järgneva küsimustiku, annad Nõo vallale võimaluse hinnata noortele suunatud tegevusi ning pöörata nende arendamisel rohkem tähelepanu Sulle. Sinu vastused aitavad meil edaspidi noorte vaba aja sisustamist  planeerida  ja kitsaskohtadele lahendusi leida. 

Sinu arvamus on valla jaoks väga oluline.

Küsimustikud on kooliastmete ja vanusegruppide põhised ning ligipääsetavad järgmistelt linkidelt. Palun vali enda vanusegrupile vastav küsimustik:

1.-3 klassi õpilased

4.-6. klassi õpilased

7.-9. klassi õpilased

16-19. aastased noored

20.-26. aastased noored täiskasvanud

Uuringu kontaktisik on noorsootööspetsialist Egle Haljassaar (egle.haljassaar@nvv.ee, telefon +372 501 9605)

Vaata veel